CF Consulting

Specjalizujemy się w obliczaniu i weryfikacji śladu węglowego dla przedsiębiorstw. Wieloletnia współpraca z biznesem, uczelniami oraz jednostkami administracji publicznej pozwoliła na utworzenie firmy, która kompleksowo wspiera w analizie carbon footprint zarówno całe organizacje jak i konkretne produkty.

Doświadczenie

Doświadczenie CF Consulting obejmuje pracę na rzecz największych firm z takich sektorów jak FMCG, przemysł, transport, energetyka, budownictwo, sektor IT czy branża chemiczna oraz wydobywcza.
Firma gwarantuje pełne wsparcie w zakresie śladu węglowego: zaczynając od doradztwa i wsparcia merytorycznego, poprzez kalkulację carbon footprint, aż po weryfikację poprawności jego obliczenia.

Założycielem CF Consulting jest Małgorzata Wernicka, absolwentka Ochrony Środowiska na SGGW w Warszawie, od 2010 roku aktywnie uczestnicząca w projektach związanych z analizą śladu węglowego zarówno w sferze zawodowej jak i naukowej. Szkoli i doradza przedsiębiorcom w zakresie obliczania śladu węglowego (carbon footprint) oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jest ekspertem w zakresie: ISO 14040, 14044, 14064-1,2,3, 14067; PAS 2050:2011; GHG protocol; ISO 14001 oraz ISO 9001 a także SA8000.
Od 2016 roku jest także zewnętrznym audytorem etycznym.

Zakres usług

Obliczanie Śladu Węglowego

Obliczanie śladu węglowego dla organizacji oraz dla produktów

Weryfikacja

Weryfikacja obliczeń carbon footprint zgodnie z obowiązującymi wymaganiami

Analiza opłacalności

Analiza opłacalności wyliczenia śladu węglowego

Raporty CSR

Środowiskowe aspekty raportów CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu)

Szkolenia

Indywidualne, dopasowane do potrzeb szkolenia z tematyki śladu węglowego

Doradztwo

Kompleksowe wsparcie w zakresie analizy i metodyki obliczania śladu węglowego

Sektory

Czym jest ślad węglowy?

Zgodnie z definicją UK Carbon Trust: ślad węglowy to całkowita emisja gazów cieplarnianych (GHG) spowodowana bezpośrednio i pośrednio przez osobę, organizację, wydarzenie lub produkt i jest wyrażana jako ekwiwalent dwutlenku węgla (CO2e).
Ślad węglowy odpowiada za wszystkie sześć emisji gazów cieplarnianych wymienionych w Protokole z Kioto: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), wodorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC), sześciofluorek siarki (SF6)

Ślad węglowy może zostać przeanalizowany dla konkretnego produktu lub dla całej organizacji.
Dla organizacji, ślad węglowy może zostać policzony w 3 zakresach:

Zakres 1 ( Scope 1)
Emisje bezpośrednie powstałe w wyniku spalania paliw będących własnością firmy bądź przez nią kontrolowanych, emisji powstałych w wyniku zachodzących procesów technologicznych czy ulatniających się czynników chłodniczych.

Zakres 2 ( Scope 2)
To pośrednie emisje energetyczne powstałe w wyniku zużywania importowanej (zakupionej czy dostarczonej z zewnątrz) energii elektrycznej, cieplnej, pary technologicznej, chłodu.

Zakres 3 ( Scope 3)
To wszystkie inne pośrednie, wpływające na działanie organizacji emisje, powstałe w całym łańcuchu wartości na przykład: gospodarowanie odpadami, podróże służbowe, zakupione dobra, transport poza naszą organizacją, dostawy do klientów, użytkowanie produktów.

Kontakt

Zapraszamy do współpracy

Telefon: (+48) 784 964 432
biuro(at)cfconsulting.pl

Godziny pracy:
Pon.-Pt. 10:00 – 17:00

Bądź z nami na bieżąco
LinkedIn